General Recommendations
中文新書推薦 2020年1月 Selected Chinese New Books January 2020
Created by VPL_Multi_Chinese | 9 items
A list of selected Chinese New Books January 2020 recommended by the Vancouver Public Library.
https://vpl.bibliocommons.com/list/share/98947886_vpl_multi_chinese/1542474439_%E4%B8%AD%E6%96%87%E6%96%B0%E6%9B%B8%E6%8E%A8%E8%96%A6_2020%E5%B9%B41%E6%9C%88_selected_chinese_new_books_january_2020
Title Overview Format & Publisher Call Number
小人物 - Xiao ren wu 小人物 - Xiao ren wu
wo he fu qin Qiaobusi
Book - 2019
Beijing lian he chu ban gong si
CHI 305.4092 B83s2
軟埋 - Ruan mai 軟埋 - Ruan mai Book - 2019
Kai yuan shu ju
CHI FIC
書店旅圖 - Shu dian lü tu 書店旅圖 - Shu dian lü tu
zou jin quan qiu 21 jian te se shu dian, gan shou shu dian gu shi, li xiang he zhi ren jing shen
Book - 2019
Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si
CHI 028.9 K49s
人生海海 - Ren sheng hai hai 人生海海 - Ren sheng hai hai Book - 2019
INK yin ke wen xue sheng huo za zhi chu ban gu fen you xian gong si
CHI FIC
人生海海 - Ren sheng hai hai 人生海海 - Ren sheng hai hai
Rensheng haihai
Book - 2019
Beijing shi yue wen yi chu ban she
CHI FIC
捎话 - Shao hua 捎话 - Shao hua Book - 2018
Yi lin chu ban she
CHI FIC FAN
老貓也移民 - Lao mao ye yi min 老貓也移民 - Lao mao ye yi min
huo dao 100 sui = Old Cat to Canada
Book - 2019
Hong chu ban (Qing sen wen hua)
CHI 971.004 W95L
京都一年 - Jingdu yi nian 京都一年 - Jingdu yi nian Book - 2019
San min shu ju gu fen you xian gong si
CHI 895.18 L735j
大局观 - Da ju guan 大局观 - Da ju guan
zhen shi shi jie zhong de jing ji xue si wei
Book - 2018
Min zhu yu jian she chu ban she
CHI 330 H432d
Page 1 of 1